Holmen Fönster är inte ett företag. Det är ett koncept, eller varumärke om man så vill, under vilket vi arbetar med fönsterlösningar för stora och små byggprojekt.

Fönster är en stor post i ett byggprojekt och det är många faktorer som ska samstämma och många krav som ska tillgodoses. Mindre energiförlust (lågt u-värde), ljusinsläpp (LT-värde), värmegenomstrålning (G-värde), ljudvärde och personsäkerhet för att nämna några. Allt till en så låg kostnad som möjligt.